Discovering the gardens Gardens are a part of nature. Where there is an opportunity to fully dress. First of all, trees, flowers, green grass. All that is a guarantee of…

Read More Gardens

Անգլերեն

Այսօր տեղի ունեցավ անգլերեն կլոր սեղանի հավաքը։  Ուսանողները ներկայացրեցին իրենց անհատական կատարած աշխատանքները։  Բավականին առհելի աշխատանք էին կատարել։ Տարբեր ոլորտներից տեղեկություն մեզ փոխանցեցին, ֆիլմերի, տուրիզմի, և այլ ոլորտների մասին։

Read More Անգլերեն Կլոր սեղանին ամփոփում

Անգլերեն

Անգլերեն

Ընկեր Արփի մեզ համար կազմակերպել էր հանդիպում ֆոտոլոգրող Նարեկ Ալեքսանյանը հետ, շատ ուսուցանող էր հանդիպումը քանի որ Նարեկը կիսվեց իր փորձով։ Գաղտնիքներ բացեց ինչպես լուսանկարել մարդկանց որպես նրանք չնկատեն։ Խոսեցինք…

Read More Meeting Narek Aleksanyan

Անգլերեն

Այս տարի մենք ունեցանք նոր ուսուցչուհի ` Ընկեր Արփին։ Ընկեր Արփի հետ  ունեցանք  հետաքրքիր թեմաների քննարկումներ։ Թարգմանություներ  կատարեցինք խոսեցինք  մեր հոբիների մասին, որը շատ հետաքրքիր, ուսուցանող և բացահայտող էր։ Սկզբում…

Read More Summary of English language lessons

Անգլերեն

Powerpoint – Armen Ter Mkrchyan   Արմեն Տեր-Մկրտչյանը Գյումրու ամենայուրատիպ արվեստագետներից է, լուսանկարիչ, որը վերջին տարիներին աշխատում է ռեզինոտիպիայի տեխնիկայով: 19-րդ դարում սկիզբ առած այս եզակի մեթոդով աշխարհում այսօր մի…

Read More Armen Ter- Mkrtchyan

Անգլերեն

Ֆիլմի հղում  Ես այս ֆիլմը նայելիս ինքս երազում եմ հայտնվել այնտեղ և լինել Չառլինի փոխարեն։ Ֆիլմը շատ հետաքրքիր էր։ Թիմ Բարթոն ձեռագիր անմիջապես երևում է։ Սև հումորի կողմնակից, վառ երևակայությունով։…

Read More Չառլին և շոկոլադի գործարանը

Անգլերեն ֆիլմեր դիտում

I like watching movies. Especially when they are motivated. I have many of my favorite movies. But as a director, I like Andre Tarkovsky, Tim Borten. I like movies wonder.…

Read More My favorite film

Անգլերեն

She has finished the bird house today. (to finish) We have not translated the whole text yet. (not / to translate) Have you ever been to Rome? (to be) Where…

Read More Monthly diagnostic test

Անգլերեն

Rule 1 Action, that happened in the past, are connected with present continued in the certain period of time. Rule 2 Formation: have/has + been + ing Key words: recently,…

Read More Present Perfect Continuous

Անգլերեն